services

მომსახურების საგარანტიო პირობები

საგარანტიო პირობები!

1) გარანტიის ვადა და საკონტაქტო ინფორმაცია:


1.1. კონდიციონერის გარანტია 4 წელი ფიზიკური პირის შემთხვევაში.
1.2. სარეცხი მანქანას გარანტია 3 წელი ფიზიკური პირის შემთხვევაში.
1.3. ნებისმიერი ინფორმაცია სამონტაჟო თუ საგარანტიო მომსახურების საკითხებთან დაკავშირებით უნდა გადაეცეთ სერვის-ცენტრს შპს “ M Service”.
TEL: 032 252 43 43
Email: service@midea.ge
სამუშაო საათები: (ორშაბათი-პარასკევი: 10:00-18:00სთ, შაბათი: 10:00-15:00სთ.)
ზემოთ აღნიშნული საკონტაქტო ინფორმაცია ასევე ხელმისაწვდომია მომხმარებლისთვის.
კლიენტს შეუძლია თავად დაგვიკავშირდეს სერვის ცენტრის ცხელ ხაზზე და ოპერატორს მიაწოდოს დეტალური ინფორმაცია სასურველი მომსახურების შესახებ.
2) საგარანტიო პირობები:
2.1. თქვენი კომპანიის თანამშრომლებს, მაღაზიის მენეჯერებს ან კონსულტანტებს, რომლებიც უშუალოდ ახორციელებენ ჩვენი პროდუქციის რეალიზაციას - სავალდებულოა საგარანტიო ტალონი იქნეს შევსებული სრულად, წინაღმდეგ შემთხვევაში საგარანტიო მომსახურებას ვერ გაუწევთ მომხმარებელს!
2.2.კონსულტაცია არ შედის საგარანტიო მომსახურების პირობებში, გთხოვთ შესაბამისმა პირებმა მომხმარებელს გაუწიოთ სრული კონსულტაცია!
2.3. მონტაჟთან დაკავშირებული პრობლემების თავიდან ასარიდებლად, გთხოვთ გამოიყენოთ ავტორიზებული სერვისის კვალიფიცირებული სპეციალისტები.
2.4. საგარანტიო მომსახურების მიღების შემთხევაში აუცილებელია მოგვაწოდოთ დეტალური მონაცემები, როგორც მომხმარებლის, ასევე შესასრულებელი მომსახურების შესახებ:
1. პირადი ნომერი (საიდენტიფიკაციო კოდი)
2. სახელი და გვარი (კომპანიის დასახელება)
3. მისამართი (სადაც განთავსებულია საგარანტიო ან დასამონტაჟებელი პროდუქტი)
4. ნივთის მოდელი
5. შესყიდვის თარიღი
6. საგარანტიო ტალონი და ტალონის სერიული ნომერი. (მაგ.: 08936)
7. გამყიდველი ორგანიზაციის დასახელება
8. პრობლემის ტიპი - დაზიანების სახე
დაკავშირება მოხდება პრობლემის დაფქსირებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში (გამონაკლის შემთხვევებში მეორე დღესვე ან 2 სამუშაო დღის განმავლობაში)

2.4.საგარანტიო ტალონის წარმოუდგენლობის შემთხვევაში საგარანტიო მომსახურება არ შესრულდება როგორც საგარანტიო მომსახურება და გადასახდელი გექნებათ შესაბამისი ტარიფი.

2.5. საგარანტიო ვალდებულებები არ ვრცელდება:
- ტალონის მონაცემების გადასწორების შემთხვევაში, ან და არასწორად შევსებული ტალონისას;
- ტექნიკის მექანიკური დაზიანების (დარტმის, დაცემის) დროს;
- ექსპლუატაციის წესების დარღვევით გამოწვეული დაზიანების დროს;
-არასწორად შერჩეულ კვადრატულობის ფართზე
- კომპანიის სერვის-ცენტრში მიმართვის გარეშე ჩატარებული სამუშაოების შემთხვევაში;
- არასტაბილური ძაბვის ექსპლუატაციის შედეგად დაზიანების შემთხვევაში;
- პროდუქციის არასანიტარულ (მღრღნელები და მწერები) პირობებში შენახვისა და მოხმარების შემთხვევაში;
- განხორციელებული მონტაჟის ქარხნულ წესებთან შეუსაბამობის შემთხვევაში.
- არასწორი გამოძახების შემთხვევაში სრულად ეკისრება მომხმარებელს გაწეული ტრანსპორტირების ხარჯისა და მომსახურების ანაზღაურება.

2.7. ქარხნული წუნის შემთხვევაში საქონელი გამოცვლას ექვემდებარება რეალიზაციიდან 5 (ხუთი) კალენდარული დღის განმავლობაში. ამ ვადის გასვლის შემდეგ მომხმარებელს აქვს უფლება მოითხოვოს შეძენილი ნივთის მხოლოდ შეკეთება.
2.8. თუ სერვის-ცენტრი ნივთის წარდგენიდან 30 კალენდარული დღის განმავლობაში ვერ უზრუნველყოფს მის შეკეთებას ან სახეზეა ქარხნული წუნი, რასაც ადასტურებს შესაბამისი დასკვნით, მომხმარებელი დაბრუნებული საქონლის სანაცვლოდ ღებულობს იმავე სახის პროდუქციას.

 

Contact to our Information

Address: საქართველო, თბილისი 0131, აღმაშენებლის ხეივანი 12 კმ, ფარსადანის 7
Find media products on the Google map: View Map Google map: View Map
Follow us: