მომსახურების პირობები

დაბრუნების პოლიტიკა

 

1.პროდუქტის შეცვლა/დაბრუნება შესაძლებელია შემდეგ შემთხვევებში:

პროდუქტს აღმოაჩნდა ქარხნული წუნი;
შეცდომით მიღებული იქნა სხვა პროდუქტი;
პროდუქტი დაზიანებულია ტრანსპორტირების დროს;

ჩამოთვლილი შემთხვევების არსებობისას მყიდველი ვალდებულია, ნივთის მიღებისთანავე შეატყობინოს კომპანიას არსებული ვითარების შესახებ და შეტყობინებიდან 5 სამუშაო დღის განმავლობაში, მოხდეს ნივთის ახლით შეცვლა.

დასაბრუნებელი პროდუქტი:

არ უნდა იყოს გამოყენებული (გარდა ქარხნული წუნის არსებობისა);
შეფუთვა არ უნდა იყოს დაზიანებული (გარდა ქარხნული წინის არსებობისა);
ქარხნული წუნის არსებობის შემთხვევაში, კომპანიის (შპს „ემტექნიკსი“) ინფორმირება უნდა მოხდეს არაუგვიანეს შეძენიდან 5 სამუშაო დღისა.


პროდუქტის დაბრუნების შემთხვევაში, გთხოვთ წინასწარ დაუკავშირდეთ კომპანია შპს „ემტექნის“ (ტელ: +995 032 52 43 43ან info@midea.ge ) და აცნობოთ პროდუქტის დაბრუნების საჭიროების შესახებ;

პროცესის ინიცირებისათვის საჭიროა კომპანიას აცნობოთ დასაბრუნებელი პროდუქტის მაიდენტიფიცირებელი მონაცემები, შეკვეთის თარიღი, შეკვეთის მიღების თარიღი და დაბრუნების მიზეზი (შესაძლებელია საჭირო გახდეს პროდუქტისა და გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის ფოტოს ატვირთვა და გამოგზავნა ელ. ფოსტის მისამართზე:info@midea.ge )

2.პროდუქტის დაბრუნება ზემოთ ჩამოთვლილი პირობებისგან დამოუკიდებლად შესაძლებელია თუ:
2.1 პროდუქტის ქარხნული შეფუთვა გაუხსნელია, დაუზიანებელია ან;
2.2 თუ პროდუქტის ქარხნული შეფუთვა გახსნილია, მაგრამ პროდუქტი მოხმარებული არ არის და დიაგნოსტირების შედეგად დადგინდა, რომ მომხმარებლის მიერ დასაბრუნებელ პროდუქტს შენარჩუნებული აქვს ყველა ფუნქციონალური მახასიათებელი და არ შეინიშნება ვიზუალური ხარვეზი.
2.3 ასეთ შემთხვევაში მომხმარებელს შეიძლება დაეკისროს ტრანსპორტირების ღირებულების გადახდა და უნაღდო ანგარიშსწორების საკომისიო.

3. ანაზღაურების წესი:
3.1. შპს ემტექნიქსი, მომხმარებლის მიერ შეძენილი პროდუქტის დაბრუნების სურვილის შემთხვევაში იღებს ვალდებულებას მომხმარებელს აუნაზღაუროს მომხმარებლის მიერ პროდუქტში გადახდილი თანხა სრულად გარდა მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული გამონაკლისისა.
3.2. თანხის დაბრუნება შესაძლებელია მხოლოდ უნაღდო ანგარიშსწორებით მომხმარებელის საბანკო ანგარიშზე ჩარიცხვის გზით.
3.3. შპს ემტექნიკსი მომხმარებელს შეძენილი პროდუქტის ღირებულებას, წინამდებარე მუხლით დადგენილი წესითა და ოდენობით, აუნაზღაურებს 10 სამუშაო დღის ვადაში.

პროდუქციის დაბრუნება/შეცვლის პროცედურა:
4.1. იმ შემთხვევაში, თუ დაბრუნების ინიცირება მიტანისთანავე მყისიერად მოხდება მომხმარებლის მხრიდან, შემთხვევა ფიქსირდება საინფორმაციო ცენტრში 0322524343 და კურიერს ეძლევა დასტური პროდუქტის წამოღებაზე;
4.2. პროდუქციის მიღებისთანავე მომხმარებელს შეუძლია დააფიქსიროს მოთხოვნა პროდუქციის დაბრუნებაზე;
4.3. პროდუქტის მიღებიდან 5 კალენდარული დღის შემდეგ დაფიქსირებული ქარხნული წუნის შემთხვევაში, მომხმარებელმა უნდა იმოქმედოს შესაბამისი საგარანტიო პირობებით (ექვემდებარება შეკეთებას).

5. პროდუქციის შეცვლის ვადები:
5.1. პროდუქციის შეცვლის მოთხოვნის დადასტურების შემთხვევაში, მომხმარებელს დაბრუნებული პროდუქტის იდენტური ან შეთანხმებული სხვა პროდუქტი მიეწოდება 5-10 სამუშაო დღის განმავლობაში.

 

 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია:

მისამართი: საქართველო, თბილისი 0131, აღმაშენებლის ხეივანი 12 კმ, ფარსადანის 7
ცხელი ხაზი: 0322 52 43 43
ელ.ფოსტა: info@midea.ge
იპოვე მიდეა რუკაზე: რუკის ნახვა Google map: რუკის ნახვა
შემოგვიერთდით: