მომსახურების პირობები

საგარანტიო პირობები

ძვირფასო მყიდველო
გილოცავთ შენაძენს!

საგარანტიო მომსახურების მისაღებად წარმოდგენილი უნდა იყოს საგარანტიო ტალონი გადახდის დოკუმენტთან ერთად (ჩეკი,განვადების ხელშეკრულება და ა.შ) ტალონში მითითებული უნდა იყოს შეძენის თარიღი,შეძენილი ნივთის მოდელი,მომხმარებლის სახელი,გვარი და აუცილებლად დართული უნდა ჰქონდეს სავაჭრო ობიექტის ბეჭედი.

საგარანტიო ტალონის დაკარგვის შემთხვევაში, ტალონი ექვემდებარება აღდგენას ნივთის შეძენის დამადასტურებელი სხვა დოკუმენტის არსებობის/წარმოდგენის შემთხვევაში. საგარანტიო ტალონი აღდგენას ექვემდებარება იმ შემთხვევაში, თუ ნივთს არ აქვს გასული გამყიდველის მიერ დადგენილი საგარანტიო ვადა.   


საგარანტიო ვალდებულებები არ ვრცელდება:

  • ტალონის გადასწორების შემთხვევაში;
  • მექანიკური ზემოქმედებით გამოწვეული დაზიანების შემთხვევაში;
  • საგარანტიო ვადის პერიოდში არ უტარდება შესაბამისი ტექ.მომსახურება (ფილტრების, სადრენაჟე სისტემის გასუფთავება და ა.შ)
  • ტექნიკის აქსესუარებზე (კარი,კარის მინა,კარის რეზინი,გადამრთველი სახელური,კარის სახელური,ფეხი)
  • თუ ნივთის დაზიანება გამოწვეულია არა მწარმოებლის წუნით,არამედ მისი არასწორი გამოყენებით და ექსპლოატაციის წესების დარღვევით;
  • სითხის,ორთქლის ან სხვა უცხო სხეულის მოწყობილობაში მოხვედრის შემთხვევაში;
  • დაზიანება გამოწვეულია ელ. ქსელის  გაუმართაობით (ძაბვის ცვლილება),მექანიზმის დანესტიანებით,კოროზიით,მაღალი და დაბალი ტემპერატურის ზემოქმედებით.
  • გამყიდველი ორგანიზაციის ან მის მიერ ავტორიზებული სხვა სერვის ცენტრში მიმართვის გარეშე ჩატარებული სამუშაოების შემთხვევაში.(მექანიკური დაზიანება, ქიმიური ნივთვიერებების ზემოქმედება, თვითნებური რემონტი, მონტაჟი, დემონტაჟი, შესაკეთებელი სამუშაოები, არასტაბილური ძაბვა).
  • აგრეგატი მწყობრიდან გამოვიდა ხანძრის, წყალდიდობის, ან სხვა სტიქიური უბედურების გამო;
  • პროდუქციის არასანიტარული (მღრღნელები და მწერები) პირობებში შენახვისა და მოხმარების შემთხვევაში, საგარანტიო პირობები პროდუქციაზე არ ვრცელდება.

საგარანტიო პირობები არ ითვალისწინებს ტრანსპორტირების უფასო მომსახურებას.


საგარანტიო ვალდებულებები:


შეძენილი ნივთის მიღებისთანავე შეამოწმეთ მისი ვიზუალური მდგომარეობა მიდეას წარმომადგენლის თანდასწრებით, თუ დაუფიქსირდება ვიზუალური დეფექტი, ნივთი შეიცვლება კომპანიის დადგენილი წესით.

ქარხნული წუნის შემთხვევაში, პროდუქცია გამოცვლას ექვემდებარება რეალიზაციის დღიდან 5 (ხუთი) კალენდარული დღის განმავლობაში, ამ ვადის გასვლის შემდეგ მომხმარებელს უფლება აქვს  მოითხოვოს მხოლოდ შეძენილი პროდუქციის შეკეთება.

მომხმარებელმა ნივთი უნდა წარადგინოს სრული კომპლექტაციით, ყუთით და გარეგნულიზიანის გარეშე.

თუ გამყიდველი ორგანიზაცია, პროდუქციის მიღებიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის განმავლობაში ვერ უზრუნველყოფს დაზიანებული პროდუქციის შეკეთებას, ასეთი ნივთი შეიცვლება კომპანიის მიერ დადგენილი წესით, ტექნიკური დასკვნის საფუძველზე იმავე სახის ან იმავე ღირებულების ახალი პროდუქციით.

საგარანტიო პირობები განსხვავებული ფორმით ვრცელდება, არასამეწარმეო საყოფაცხოვრებო ტექნიკის სამეწარმეო დანიშნულებით გამოყენების შემთხვევაში. კერძოდ: მსხვილი საყოფაცხოვრებო ტექნიკისთვის საგარანტიო ვადა შეადგენს შეძენიდან 1 წელს; წვრილმანი საყოფაცხოვრებო ტექნიკისთვის საგარანტიო ვადა შადგენს შეძენიდან 6 თვეს.

აღნიშნული წესი მოქმედებს მიუხედავად იმისა პროდუქცია შეძენილია ფიზიკური თუ იურიდიული პირის მიერ თუ დადგინდა, რომ პროდუქციის მოხმარება/ექსპლუატაცია ხორციელდება საერთო-საზოგადოებრივი მომსახურების ობიექტებში.


რას ითვალისწინებს სტანდარტული მონტაჟი:1 - სარეცხის/ჭურჭლის სარეცხის მანქანა-ნივთის დაერთებას სამონტაჟო ადგილამდე მიყვანილ სველ წერტილებზე და დენის წყაროსთან.სხვა შემთხვევაში ანაზღაურება ხდება მომხმარებლის მიერ.


2 - ელ.ღუმელი/გაზქურა-ნივთის დაერთებას სამონტაჟო ადგილამდე მიყვანილ გაზის მილთან და დენის წყაროსთან.

3 - კონდიციონერი - 45 სმ სისქის აგურის ან ბლოკის კედლის გახვრეტა,გარე აგრეგატის სამაგრზე დამაგრებას, შიდა და გარე აგრეგატის ერთმანეთთან დაკავშირებას,ქარხნულად დაკომპლექტებული მილებით. (ცივი ბეტონი, მონოლითური კედელი და სხვა არასტანდარტული კედელი არ ითვალისწინებს სტანდარტულ მონტაჟს)

4 - გამწოვი - 30 სმ სისქის აგურის ან ბლოკის კედლის გახვრეტა,კედელზე ჩამოკიდება, გაზქურის ზედაპირიდან გამწოვი უნდა იყოს დაშორებული 65-75 სმ ინტერვალით. (თუ ეს სტანდარტი არ იქნება გათვალისწინებული,დაზიანების შემთხვევაში საგარანტიო მომსახურება არ გავრცელდება)

საგარანტიო ტალონზე ხელმოწერით ვადასტურებთ მისი შინაარსის გაცნობას და თანხმობას საგრანტიო პირობებზე


მიდეა ტქენიკის მაღაზია საგარანტიო ფურცელი

საკონტაქტო ინფორმაცია:

მისამართი: საქართველო, თბილისი 0131, აღმაშენებლის ხეივანი 12 კმ, ფარსადანის 7
ცხელი ხაზი: 0322 52 43 43
ელ.ფოსტა: info@midea.ge
იპოვე მიდეა რუკაზე: რუკის ნახვა Google map: რუკის ნახვა
შემოგვიერთდით: